Konferencja Colloquia Norwidiana XVIII

Minister Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała Nauka „dofinansował następujący projekt badawczy:

Tytuł projektu: Konferencja Colloquia Norwidiana XVIII: Późna twórczość Norwida

Nr umowy:  DNK/SN/546494/2022

Kwota dofinansowania: 31 710,00

Program konferencji, zgodnie z jej tytułem, skupiać będzie się na ostatnich latach życia Cypriana Norwida, które poeta spędził w Domu św. Kazimierza (lata 1877-1883). Uczestnikom konferencji proponujemy wygłoszenie referatów dotyczących zarówno twórczości artystycznej Norwida z tego okresu (poezja, proza, twórczość plastyczna), jak i biografii (tym bardziej, że ten okres życia Norwida obrósł licznymi legendami, które utrwaliły się w masowej świadomości, a nie są zgodne z prawdą i domagają się naukowej weryfikacji, np. „legenda” Domu św. Kazimierza jako „przytułku”, sugerująca fatalne warunki życiowe itd. jest niezgodna z prawdą).
Organizatorzy konferencji postanowili wyodrębnić ten okres życia i twórczości Norwida, gdyż był to czas bardzo intensywnej pracy twórczej, który zaowocował wieloma znakomitymi dziełami (m.in. świetna późna liryka, powstała po „Vade-mecum”, bardzo oryginalna nowelistyka – tzw. „trylogia włoska”: „Ad leones”, „Tajemnica Lorda Singelworth”, „Stygmat”, na polu plastycznym – niezwykle ciekawa akwarelistyka). Ponadto – późna twórczość Norwida nie doczekała się do tej pory (w przeciwieństwie np. do wczesnego, młodzieńczego okresu) odrębnego opracowania. W końcu – jako organizatorzy konferencji przekonani jesteśmy o szczególnym, idiomatycznym charakterze  senilnej twórczości Norwida – konferencja ma na celu przybliżenie się do uchwycenia jej wyjątkowości.

Shopping Cart