Kontakt

Towarzystwo Naukowe KUL

ul. Chopina 29/11, 20-023 Lublin

Numery telefonów:
    Sekretariat: 
81 525 01 93, 524 31 77
    E-mail:  tnkul@tnkul.pl

    Dział Marketingu i Kolportażu: 81 524 51 71
    E-mail: kolportaz@tnkul.pl

Shopping Cart