Księgi metrykalne Lubelszczyzny z przełomu XVIII i XIX w.

Minister Edukacji i Nauki w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” – moduł: Dziedzictwo Narodowe, Uniwersalia 2.2, Fundamenty dofinansował następujący projekt badawczy:

Tytuł projektu: Księgi metrykalne Lubelszczyzny z przełomu XVIII i XIX w. – inwentaryzacja, udostępnienie i opracowanie

Nr umowy: NPRH/DN/SP/496564/2021/10

Kwota dofinansowania: 856 940,00

Księgi metrykalne dostarczają niezwykle bogatego materiału m. in. do badań historycznych, czy szerzej, kultury narodowej, jednak ich „właściwe i szerokie spożytkowanie jest więcej niż skromne” (C. Kuklo, 2010). Podstawowym ograniczeniem w tym względzie pozostaje wciąż brak wiedzy o zachowanych archiwaliach oraz utrudniony do nich dostęp. Szczególną potrzebę w zakresie wykorzystania ksiąg metrykalnych odczuwają dwa środowiska. Po pierwsze zawodowi historycy, świadomi bogactwa zgromadzonych tam informacji i możliwości poznawczych jakie daje ich wykorzystanie, po drugie badacze zainteresowani historią „małych ojczyzn”.  Chęć zaspokojenia ciekawości idzie w parze z poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie o swoją tożsamość, pytaniem szczególnie ważnym w dynamicznym, zatomizowanym, współczesnym świecie. Tego typu aktywność stanowi skuteczną formę partycypacji w życiu kulturalnym, wyzwala zainteresowania historią narodową, pozwala kultywować tradycyjne wartości (H. Samsonowicz, 2011).

Shopping Cart