Zarząd

Prezes

prof. dr hab. Augustyn Eckmann

Wiceprezes

prof. dr hab. Marian Surdacki

Sekretarz Generalny

dr hab. Ewa M. Ziółek

Skarbnik

prof. dr hab. Czesław Krakowiak

Referent ds. wyd.

prof. dr hab. Piotr Kulicki

Członkowie Zarządu

prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kufel
dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. KUL

 

Przewodniczący Wydziałów:

Wydział Teologii

dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL

Wydział Filozoficzny

dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL

Wydział Historyczno-Filologiczny

prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska

Wydział Nauk Społecznych

prof. dr hab. Marian Surdacki

Wydział Nauk Prawnych

prof. dr hab. Józef Krukowski

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

prof. dr hab. Ryszard Szyszka

Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL

prof. dr hab. Tadeusz Guz

 

Komisja Rewizyjna

prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska
prof. dr hab. Adam Biela
prof. dr hab. Jerzy Flaga

Zadania statutowe wyznaczane przez Zarząd na bieżąco koordynuje dyrektor administracyjny. Obecnie tę funkcję pełni mgr Alina Żuk.

Shopping Cart