Struktura

Wydziały i Komisje TN KUL

Wydział Teologii

dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL– przewodniczący
ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL– wiceprzewodniczący
dr hab. Michał Wyrostkiewicz – sekretarz

Wydział Filozoficzny

dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL – przewodniczący
wiceprzewodniczący – vacat
ks. dr hab. Dariusz Dąbek – sekretarz

Wydział Historyczno-Filologiczny

prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska  – przewodniczący
dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL – wiceprzewodnicząca
dr Dagmara Nowacka – sekretarz

Wydział Nauk Społecznych

prof. dr hab. Marian Surdacki – przewodniczący
dr hab. Wiesław Partyka – wiceprzewodniczący
dr Helena Błazińska – sekretarz

Wydział Nauk Prawnych

prof. dr hab. Józef Krukowski– przewodniczący
abp prof. dr hab. Andrzej Dzięga– wiceprzewodniczący
ks. prof. dr hab.  Mirosław Sitarz – sekretarz

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 

prof. dr hab. Ryszard Szyszka – przewodniczący
dr hab. Henryk Piersa, prof. KUL – wiceprzewodniczący
dr Agnieszka Ścibor – sekretarz

Wydzial Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL

prof. dr hab. Tadeusz Guz – przewodniczący

„Celem stworzenia właściwych ram i warunków dla pracy swych członków zainteresowanych określoną dyscypliną naukową lub też dla zadań specjalnych - zwłaszcza bibliograficznych, materiałowo-dokumentacyjnych i edytorskich - wydział może tworzyć komisje, komitety i instytuty. Powołuje je na wniosek wydziału Zarząd Towarzystwa Naukowego. Wydział sprawuje nadzór nad pracą działających w jego ramach jednostek organizacyjnonaukowych” (Statut TN KUL § 43).

Komisja Pedagogiczna

dr hab. Alina Rynio, prof. KUL – przewodniczący

Komisja Psychologiczna

dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL – przewodniczący

Komisja Filozofii Przyrody

dr hab. Józef Zon, prof. KUL – przewodniczący

Komisja Historyczna

prof. dr hab. Eugeniusz Niebelski – przewodniczący

Komisja Badań nad Antykiem Chrześcijańskim

prof. dr hab. Mariusz Szram– przewodniczący
dr hab. Ewa Osek– wiceprzewodniczący
dr Anna Głowa – sekretarz

Komisja Badań nad Historią Teologii i Filozofii w średniowieczu

abp prof. dr hab. Stanisław Wielgus – przewodniczący

Komisja J. Maritaina

vacat

Komisja Badań nad Religią

prof. dr hab. Zofia Zdybicka– przewodniczący

Komisja Kulturoznawstwa

prof. dr hab. Piotr Moskal – przewodniczący

Komisja Naukoznawstwa

prof. dr hab. Paweł Kawalec  – przewodniczący

Shopping Cart