Inicjatywy wspierające zadania Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego 2023

Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego w ramach konkursu „Inicjatywy wspierające zadania Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego 2023”dofinansował następujący projekt:

1. „Wielojęzyczność i język polski – konferencja dla nauczycieli języka polskiego, rodziców dzieci uczących się w szkołach polonijnych, studentów, miłośników kultury i języka polskiego”

Termin realizacji 01.08.2023 – 15.12.2023
Nr umowy: 001/021/2023
Kwota dotacji:           43 466,00 zł
Kwota całkowita:      43 466,00 zł

Cele projektu:

  1. Wspieranie nauczania języka polskiego, budowanie tożsamości językowej i kulturowej.
  2. Promowanie działań edukacyjnych oraz artystycznych rodaków w Szwajcarii.
  3. Wzmacnianie pozycji szkół polonijnych poprzez podnoszenie efektywności ich działania i wskazania kierunków do rozwoju i większej aktywności.

2. Ważne wydarzenia organizowane przez Polską Macierz Szkolną w Irlandii w 2023 roku

Termin realizacji 15.04.2023 – 19.11.2023
Nr umowy: C/020/042/2023
Kwota dotacji:       83 601,00 zł
Kwota całkowita:  83 601,00 zł

Cele projektu:
Celem projektu było zorganizowanie Jubileuszu Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii dla środowiska polonijnego – nauczycieli, uczniów, rodziców oraz działaczy zrzeszonych w organizacjach polonijnych. Uroczystość służyła zacieśnieniu współpracy między szkołami polonijnymi, wzmocnieniu wizerunku edukacji polskiej w Irlandii, miała na celu promocję języka polskiego, promocję działalności szkół polskich, oraz zachęcenie rodziców do współpracy ze szkołami zwiększając tym samym liczbę uczniów w szkołach polonijnych. Uczniowie mieli okazję popisać się swoimi umiejętnościami recytatorskimi, wokalnymi i tanecznymi, które zdobyli w szkołach polonijnych. W drugim dniu uroczystości nauczyciele uczestniczyli w warsztatach metodycznych prowadzonych przez edukatorów zaproszonych z Polski. Warsztaty służyły podniesieniu jakości nauczania.
W uroczystości wzięło udział około 300 osób (uczniów, rodziców, nauczycieli oraz działaczy polonijnych z Irlandii, Polski i innych krajów europejskich).
Kolejne wydarzenie organizowane przez PMSI w 2023 roku to IX edycja Polonijnego Konkursu Recytatorskiego LOKOMOTYWA, który jest skierowany do uczniów szkół polonijnych na terenie Republiki Irlandii. Celem Konkursu jest krzewienie kultury języka ojczystego, upowszechnianie twórczości polskich poetów, rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania sztuką recytacji, upowszechnienie kultury żywego słowa wśród polskich uczniów.
Polska Macierz Szkolna w Irlandii powstała w 2012 roku i jest największą, najprężniej działającą organizacją parasolową w Irlandii, która działa na rzecz edukacji, ale również na rzecz integracji Polaków, promocji Polski oraz języka ojczystego. PMSI dba o kształtowanie postaw prospołecznych i liderskich w młodym środowisku polonijnym. Zrzesza ponad 20 szkół polonijnych. Organizuje konkursy dla polskich uczniów.

Shopping Cart