2015 Projekty badawcze

A. Projekty badawcze finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach konkursu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”

 

Projekty zakończone w roku sprawozdawczym:

 1. „Kościoły, religia i szlachta województwa ruskiego w okresie spóźnionej katolickiej konfesjonalizacji 1648-1768”. Kierownik projektu:  dr Robert Kozyrski. Termin realizacji: 4 I 2012 – 3 I 2015.
 2. „Corpus operum Marsilii de Inghen”. Kierownik projektu:  dr hab. Hanna Wojtczak. Termin realizacji: 17 XII 2012 – 16 XII 2015.

Projekty kontynuowane:

 1. „Opracowanie redakcyjne i komputerowe tomów: IV, V, VI, XI i XVII wydania krytycznego Dzieł wszystkich C. Norwida”. Kierownik projektu:  prof. dr hab. Stefan Sawicki. Termin realizacji: 16 I 2012 – 15 I 2017.
 2. „Polska krytyka artystyczna XX-XXI wieku”, cz. I-III. Kierownik projektu:  prof. dr hab. Ryszard Kasperowicz. Termin realizacji: 8 I 2012 – 15 I 2017.
 3. „Ludność historycznego powiatu lubelskiego w latach 1594-1900 w świetle rejestracji metrykalnej”. Kierownik projektu: dr Piotr Rachwał. Termin realizacji: 21 XII 2012 – 20 XII 2017.
 4. „Źródła doktrynalne nauczania ars vetus na Uniwersytecie Krakowskim w I poł. XV wieku. Część I – kategorie”. Kierownik projektu – dr hab. Hanna Wojtczak. Termin realizacji: 14 VII 2014 – 13 VII 2019.
 5. „Rozszerzona kontynuacja serii wydawniczej ’Staropolski dramat religijny’: ’Staropolski dramat i dialog religijny’”. Kierownik projektu – dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko. Termin realizacji: 9 X 2015 – 8 X 2020.

B. Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie

 

Projekty zakończone w roku sprawozdawczym:

 1. „Nowy słownik teologii biblijnej”. Kierownik projektu:  ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk. Termin realizacji: 23 V 2011 – 23 XII 2015.
 2. „Grecka teoria i praktyka retoryczna w okresie Cesarstwa Rzymskiego (II-V w.). Przekład i opracowanie dzieł retorycznych Ps. Aristidesa, Apsinesa z Gadary, Anonima Seguerianusa, Libaniosa i Mikołaja z Myry”. Kierownik projektu:  prof. dr hab. Henryk Podbielski. Termin realizacji: 24 VIII 2012 – 23 VIII 2015.
 3. „Kontekstowa wirtualizacja sensu w perspektywie interpretacyjnej”. Kierownik projektu: dr Katarzyna Anna Wołowska. Termin realizacji: 30 VIII 2012 – 28 II 2015.
 4. „Metodologia badania roli odpowiedzialności oraz innych wartości w społecznie zorientowanym procesie projektowania”. Kierownik projektu: mgr Rafał Wodzisz. Termin realizacji: 23 VII 2014 – 22 IX 2015.

Projekty kontynuowane:

 1. „Logiki pozycyjne, metateoria i zastosowania”. Kierownik projektu: ks. dr hab. Marcin Tkaczyk, prof. KUL. Termin realizacji: 29 I 2013 – 28 I 2016.
 2. „Spór o ewidencjonalizm w epistemologii religii. W związku ze stanowiskiem Alvina Plantingi”. Kierownik projektu:  mgr Ewa Monika Odoj. Termin realizacji: 5 II 2013 – 4 II 2017.
 3. „Świadomość, działanie, wolność – Kartezjusza koncepcja natury ludzkiej”. Kierownik projektu: dr hab. Przemysław Gut. Termin realizacji: 2 VII 2013 – 1 VII 2016.
 4. „Ontologia metafizyki”. Kierownik projektu: dr hab. Paweł Garbacz. Termin realizacji: 12 VII 2013 – 11 III 2016.
 5. „Przygotowanie edycji krytycznej Waltera Burley’a ‘Expositio super De caelo et mundo Aristotelis’”. Kierownik projektu: mgr Piotr Glenszczyk. Termin realizacji: 21 II 2014 – 20 II 2016.
 6. „Tajna policja polityczna w Prusach wobec mniejszości polskiej 1871-1932”. Kierownik projektu: dr hab. Witold Matwiejczyk. Termin realizacji: 17 VII 2015 – 16 VII 2018.
 7. „Metodologiczne podstawy wnioskowań w badaniach prowadzonych metodami mieszanymi”. Kierownik projektu: dr hab. Paweł Kawalec. Termin realizacji: 23 VII 2015 – 22 VII 2018.
Shopping Cart