2014 Projekty badawcze

Projekty badawcze finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymane w ramach konkursów „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”

 

Projekty zakończone w roku sprawozdawczym:

„Dokończenie edycji 20-tomowej Encyklopedii Katolickiej”. Kierownik projektu – ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk. Termin realizacji: 4 I 2012-3 VI 2014.

Projekty kontynuowane:

 1. „Opracowanie redakcyjne i komputerowe tomów: IV, V, VI, XI i XVII wydania krytycznego Dzieł wszystkich C. Norwida”. Kierownik projektu – prof. dr hab. Stefan Sawicki. Termin realizacji: 16 I 2012-15 I 2017.
 2. „Polska krytyka artystyczna XX-XXI wieku”, cz. I-III. Kierownik projektu – prof. dr hab. Ryszard Kasperowicz. Termin realizacji: 8 I 2012-15 I 2017.
 3. „Kościoły, religia i szlachta województwa ruskiego w okresie spóźnionej katolickiej konfesjonalizacji 1648-1768”. Kierownik projektu – dr Robert Kozyrski. Termin realizacji: 4 I 2012-3 I 2015.
 4. „Ludność historycznego powiatu lubelskiego w latach 1594-1900 w świetle rejestracji metrykalnej”. Kierownik projektu – dr Piotr Rachwał. Termin realizacji: 21 XII 2012-20 XII 2017.
 5. „Corpus opierum Marsilii de Inghen”. Kierownik projektu – dr hab. Hanna Wojtczak, prof UŚ. Termin realizacji: 17 XII 2012-16 XII 2015.
 6. „Źródła doktrynalne nauczania ars vetus na Uniwersytecie Karkowskim w I poł. XV wieku. Część I – kategorie”. Kierownik projektu – dr hab. Hanna Wojtczak. Termin realizacji: 14 VII 2014­13 VII 2019.

Projekty badawcze (granty), finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie

 

Projekty zakończone w roku sprawozdawczym:

 1. „Przygotowanie edycji krytycznej przypisywanego Benedyktowi Hessemu komentarza do Kategorii zachowanego w rękopisie BJ 1900 ff. 124v-272v.”. Kierownik projektu – dr hab. Hanna Wojtczak, prof. UŚ. Termin realizacji: 7 XII 2011-6 XII 2014.
 2. „Raporty policji pruskiej o stanie ruchu narodowo-polskiego w Niemczech 1910-1930”. Kierownik projektu – dr hab. Witold Matwiejczyk, prof. KUL. Termin realizacji: 4 V 2011-3 V 2014.
 3. „Krytyczna analiza logik deontycznych działań, ich porównanie i studium wartości poznawczej i praktycznej oraz konstruowanie w oparciu o istniejące systemy formalnej teorii norm i działań”. Kierownik projektu – dr Robert Trypuz. Termin realizacji: 16 XII 2011-15 XII 2014.
 4. „Teizm. Argumenty, problemy, konkretyzacje”. Kierownik projektu – dr hab. Jacek Rafał Wojtysiak, prof. KUL. Termin realizacji: 17 V 2010-16 V 2014.
 5. „W jaki sposób działa literatura? Epistemologiczne podstawy etycznego krytycyzmu”. Kierownik projektu – dr Anna Monika Głąb. Termin realizacji: 6 XII 2011-5 XII 2014.
 6. „Osobowość ewolucyjna natury ludzkiej. Studia porównawcze z zakresu antropologii i etologii nad językiem, komunikacją, umysłem i działaniem ludzi i zwierząt”. Kierownik projektu – dr hab. Arkadiusz Paweł Gut, prof. KUL. Termin realizacji: 6 XII 2011-5 XII 2014.

Projekty kontynuowane:

 1.  „Nowy słownik teologii biblijnej”. Kierownik projektu – ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk. Termin realizacji: 23 V 2011-23 XII 2015.
 2.  „Grecka teoria i praktyka reotryczna w okresie Cesarstwa Rzymskiego (II-V w.). Przekład i opracowanie dzieł retorycznych Ps. Aristidesa, Apsinesa z Gadary, Anonima Seguerianusa, Libaniosa i Mikołaja z Myry”. Kierownik projektu – prof. dr hab. Henryk Podbielski. Termin realizacji: 24 VIII 2012-23 VIII 2015.
 1. „Kontekstowa wirtualizacja sensu w perspektywie interpretacyjnej”. Kierownik projektu – dr Katarzyna Annna Wołowska. Termin realizacji: 30 VIII 2012-28 II 2015.
 1. „Logiki pozycyjne – metateoria i zastosowania” kierownik projektu – ks. dr hab. Marcin Tkaczyk, prof. KUL. Termin realizacji: 29 I 2013-28 I 2016.
 1. „Spór o ewidencjonalizm w epistemologii religii. Z związku ze stanowiskiem Alvina Plantingi” – kierownik projektu – mgr Ewa Monika Odoj. Termin realizacji: 5 II 2013-4 II 2015.
Shopping Cart