Zadania z zakresu upowszechniania nauki

Projekty finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę

  1. Przygotowanie i opublikowanie w elektronicznych bazach anglojęzycznej wersji „Roczników Psychologicznych” (31 I 2016 – 31 XII 2016)
  2. Przygotowanie anglojęzycznej wersji publikacji „Filozofia prawa III Rzeszy Niemieckiej” i opublikowanie w Internecie (31 III 2016 – 31 XII 2016)
  3. Przygotowanie numeru specjalnego „Roczników Filozoficznych” i upowszechnienie w bazach czasopism (30 VI 2016 – 31 XII 2016)
  4. Przygotowanie i opublikowanie w elektronicznych bazach anglojęzycznej wersji „Roczników Teologicznych” nr 1 i 2 (30 VI 2016 – 31 XII 2016)
Shopping Cart