Dziesięć studiów romantycznych (Anhelli i inne historie)

Waga 0,41 kg
Autor

Wacław Pyczek

ISBN

978-83-7306-963-3

Seria wydawnicza

Rok wydania

2020

Okładka

miękka

Ilość stron

216

Cena:

38,00 

Availability: Na stanie

Zobacz inne dzieła:

Książka podzielona jest na dwie części. Pierwsza, Studia o „Anhellim”, zawiera sześć artykułów poświęconych niezwykle „wizyjnemu” poematowi Juliusza Słowackiego. Druga, zatytułowana Inne historie, prezentuje cztery szkice analizujące wybrane teksty Malczewskiego, Mickiewicza, Olizarowskiego i Norwida. Studia o „Anhellim” lokują Autora książki w ścisłym gronie najważniejszych badaczy twórczości Słowackiego i wnoszą do odczytania tego tekstu zasadnicze i nowe aspekty interpretacyjne. Autor – doskonale orientując się w literaturze przedmiotu – stawia nowe, ważkie zagadnienia, które tylko wyrywkowo lub pobieżnie zostały podjęte przez innych badaczy i krytyków zajmujących się poematem. (Z recenzji prof. dr. hab. Wojciecha Kaczmarka)

Shopping Cart