Zadania z zakresu upowszechniania nauki

Projekty finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Doskonała Nauka”

  1. Słownik polskiej krytyki artystycznej XX i XXI wieku (t. I i II) rdofinansowany z programu MNiSzW „Doskonała Nauka” nr umowy DNM/SN/467826/2020
  2. Edyta Chlebowska, Cyprian Norwid. Katalog prac plastycznych, t. V dofinansowany z programu MNiSzW „Doskonała Nauka” nr umowy DNM/SN/461927/2020.
Shopping Cart