Inne projekty

Projekt Portal Parafie Polskie w USA-inwentaryzacja cyfrowa polskiego dziedzictwa kulturowego w Stanach Zjednoczonych, finansowany ze środków Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w ramach umowy o realizację zadania publicznego nr 632/DWPP/20, zawartej pomiędzy Kancelarią Prezesa Rady Ministrów a Towarzystwem Naukowym KUL.

Dzięki badaniom i wykonanej dokumentacji zabezpieczono cyfrowo kolejne niezwykle cenne dla kultury polskiej za granicą centra polskości. W ubiegłym roku wykonano dokumentację fotograficzną i cyfrową zamkniętych lub przeznaczonych do zamknięcia parafii na terenie Chicago ( m.in parafie pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, św. Kamila, św. Konstancji, św.5 Braci Męczenników etc.) oraz kilka na terenie stanów Wisconsin i Indiana.

Shopping Cart