Cyprian Norwid. Katalog prac plastycznych tom VI

Minister Edukacji i Nauki w ramach programu Doskonała Nauka dofinansował następujący projekt badawczy:

Tytuł projektu: Edyta Chlebowska, Cyprian Norwid. Katalog prac plastycznych, t. VI

Nr umowy: DNM/SN/512527/2021

Kwota dotacji:           54 190,00
Kwota całkowita:       61 475,00

Projekt został zakończony w 2022 roku.

W efekcie realizacji projektu został opublikowany szósty tom katalogu plastycznego dorobku Norwida, obejmujący zaginioną spuściznę plastyczną oraz zbiór prac o niepewnym autorstwie. Tom prezentuje prace zaginione, w  tym rysunki ołówkowe oraz piórkowe, akwarele, prace graficzne i inne, w formie obszernych not naukowych z pełną bibliografią i dostępną dokumentacją ilustracyjną, przynosząc wyczerpujące informacje na temat omawianych obiektów.

Shopping Cart