Projekty badawcze

Projekty badawcze

Ważną formę wypełniania zapisanego w statucie Towarzystwa celu, jakim jest działalność naukowa, stanowią realizowane pod patronatem Towarzystwa projekty badawcze. Obecnie są to granty przyznane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz przez Narodowe Centrum Nauki.

Shopping Cart