Leksykon kultury polskiej poza krajem od roku 1939 Tom I

Waga 1,1 kg
Redakcja

Krzysztof Dybciak, Zdzisław Kudelski

ISBN

83-87703-18-4

Seria wydawnicza

Rok wydania

2000

Okładka

twarda

Ilość stron

608

Cena:

36,50 

Availability: Na stanie

Leksykon kultury polskiej poza krajem od 1939 roku jest pierwszą, na tak dużą skalę, prezentacją polskiego życia kulturalnego na obczyźnie. Redaktorzy Leksykonu zdecydowali się na zaprezentowanie wybranych postaci, instytucji i zjawisk wedle wyrazistych kryteriów, ze świadomością, że w kilkutomowym opracowaniu nie sposób objąć całości. Kierownikiem programu badawczego i współredaktorem książki był Krzysztof Dybciak, sekretarzem i drugim współredaktorem – Zdzisław Kudelski. Poszczególne działy redagowali: film – Teresa Rutkowska, kultura religijna – Roman Dzwonkowski SAC, muzyka – Tadeusz Kaczyński, plastyka – Irena Grzesiuk-Olszewska (tu hasła dotyczące architektury – Tadeusz Barucki i fotografii – Krystyna Łyczywek), teatr – Dobrochna Ratajczakowa i Kazimierz Andrzej Wysiński, publicystyka i ruch wydawniczy – Krzysztof Dybciak oraz Zdzisław Kudelski, literatura i wiedza o kulturze – Krzysztof Dybciak. Autorami haseł są znawcy poszczególnych dziedzin kultury polskiej na obczyźnie z różnych ośrodków uniwersyteckich w kraju (Warszawa, Kraków, Poznań, Toruń, Wrocław, Bydgoszcz) oraz z zagranicy – łącznie 61 osób. Na podkreślenie zasługuje interdyscyplinarny charakter Leksykonu oraz szeroki krąg jego przyszłych odbiorców. Hasła są wzbogacone zdjęciami, całość zaś dopełniają kolorowe reprodukcje dziel plastycznych i fotografii, a także indeksy haseł i osób. Leksykon ukazuje się w tzw. układzie holenderskim – każdy tom od litery A do Z. Do I tomu weszły hasła wcześniej nadesłane lub dotyczące zjawisk zakończonych.

Shopping Cart