Mocno osobliwe równania całkowe z jądrami Cougchyego i Hilberta i ich przybliżone rozwiązania

Waga 0,51 kg
Autor

Michaił Szeszko

ISBN

83-7306-121-5

Seria wydawnicza

Rok wydania

2003

Okładka

miękka

Ilość stron

288

Cena:

42,00 

Availability: Na stanie

Сингулярные интегральные уравнения с ядрами Коши и Гильберта и их приближенное решение
Mikhail Sheshko, professor of the Catholic University of Lublin has begun his scientific carrier at the Mińsk State University. He was awarded the academic degree of habilitated doctor in mathematics and physics in 1993 at the Russian Academy of Sciences in Moscow. He is an author of more than 100 scientific papers.The book contains basic facts about singular integral equations. Moreover, an effective method for approximate solving with an improved estimation of errors has been presented. This method is based on general spectral relations of singular integrals with Cauchy and Hilbert kernels.

Michaił Szeszko, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, rozpoczął karierę naukowo-akademicką na Państwowym Uniwersytecie w Mińsku. W 1993 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk matematycznych i fizycznych w Rosyjskiej Akademii Nauk, a w 1995 roku stopień profesora nauk matematycznych. Jest autorem ponad stu prac naukowych.Książka zawiera podstawowe wiadomości z równań całkowych mocno oso­bliwych. Ponadto przedstawiona jest w niej efektywna metoda ich przybli­żonego rozwiązywania wraz z oszacowaniem błędów. Metoda ta bazuje na otrzymanych przez autora ogólnych związkach spektralnych dla całek mocno osobliwych z jądrami Cauchy’ego i Hilberta.

Shopping Cart