OBECNOŚĆ Karol Wojtyła – Jan Paweł II w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dar i odpowiedzialność

Waga 1,1 kg
Redakcja

Andrzej Szostek, Maria Filipiak

ISBN

978-83-7306-388-4

Seria wydawnicza

Rok wydania

2008

Okładka

twarda

Ilość stron

492

Cena:

40,50 

Availability: Na stanie

Zobacz inne dzieła: ,

Niniejsza publikacja jest trzecią wersją książki Obecność. Karol Wojtyła w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, z wielu względów jest to jednak wersja nowa, znacznie bogatsza od poprzednich. Pomysł wydania książki obrazującej związki Papieża z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, w którym uczył niemal dwadzieścia pięć lat, zrodził się podczas uroczystej sesji naukowej zorganizowanej z inicjatywy Rektora KUL przez Instytut Jana Pawła II KUL w dniach 15-18 maja 1985 roku, z okazji 30. rocznicy podjęcia pracy w KUL przez ks. drą hab. Karola Wojtyłę. Książka została opublikowana w roku 1987, a już w dwa lata później ukazało się drugie, poszerzone jej wydanie. Głównym motywem tak rychłego jej wznowienia i ubogacenia była wizyta Jana Pawła II w murach Uczelni w dniu 9 czerwca 1987 roku. Czyż można było nie dopełnić obrazu i historii więzi Papieża z KUL-em o to wydarzenie, będące swoistym ukoronowaniem Jego wśród nas obecności? Od czasu drugiego wydania książki sporo się wydarzyło. Przez kolejne lata pontyfikatu odbyło się szereg spotkań z Ojcem Świętym przedstawicieli władz Uczelni, różnych jej agend, a także wielu profesorów, pracowników i studentów KUL. Z różnych okazji Papież kierował do Uniwersytetu liczne przesłania i listy. Nade wszystko jednak data 2 kwietnia 2005 roku radykalnie zmieniła rodzaj obecności Ojca Świętego wśród nas. Doniosłość stałych i szczególnych więzi łączących Jana Pawła II z Uniwersytetem znalazła wyraz w uchwale Senatu z 4 kwietnia 2005 roku, mocą której oficjalna nazwa Uczelni odtąd brzmi: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wszystko to sprawiło, że obecna edycja książki, choć zachowała strukturę i treść poprzednich wydań, zawiera tak wiele elementów nowych, iż stanowi poniekąd nową publikację, całościowo – choć i tak w wielkim skrócie – obrazującą pięćdziesięcioletnie głębokie i wielorakie więzi łączące Uniwersytet ze sługą Bożym Janem Pawłem II.

Shopping Cart