Sakramentalia i błogosławieństwa w liturgii Kościoła

Waga 0,27 kg
Autor

Czesław Krakowiak

ISBN

978-83-7306-689-2

Seria wydawnicza

Rok wydania

2015

Okładka

miękka

Ilość stron

196

Cena:

27,00 

Availability: Na stanie

Zobacz inne dzieła:

Oprócz sakramentów ważną rolę w życiu chrześcijańskim pełnią także sakramentalia i błogosławieństwa. Celem sakramentaliów jest uświęcenie pewnych posług w Koście­le, stanów i okoliczności życia chrześcijańskiego oraz posługiwania się rzeczami potrzebny­mi człowiekowi w codziennym życiu (por. KKK 1668). Błogosławieństwa są ustanowionymi przez Kościół znakami, przez które dokonuje się uświęcenie ludzi w Chrystusie oraz uwielbie­nie Boga. Błogosławieństwa mogą dotyczyć osób, miejsc i rzeczy. Niektóre błogosławieństwa mają stały charakter przez to, że ich skutkiem jest poświęcenie Bogu na stałe pewnych osób oraz miejsc i przedmiotów, głównie do użytku liturgicznego. Niektóre ważne sakramentalia i rzadziej udzielane błogosławieństwa, odnowione po Vaticanum II, nie są jeszcze w miarę wyczerpująco omówione w polskiej literaturze teologiczno-pastoralnej. Autor tego opracowania dokonał szczegółowej prezentacji sakramentaliów i wybranych błogosławieństw odnowionych po Vaticanum II, z uwzględnieniem aspektu histo­rycznego, liturgicznego, teologicznego i pastoralnego: błogosławieństwa opata i ksieni, konse­kracji dziewic, profesji zakonnej, błogosławieństwa lektorów i akolitów, egzorcyzmu wielkiego, poświęcenia stałego ołtarza i błogosławieństwa chrzcielnicy, czyli nowego źródła chrzcielnego.

Shopping Cart