Apostolski wymiar wolontariatu charytatywnego w Polsce

Waga 0,96 kg
Autor

Wiesław Przygoda

ISBN

978-83-7306-573-4

Seria wydawnicza

Rok wydania

2012

Okładka

twarda

Ilość stron

452

Cena:

39,00 

Availability: Na stanie

Zobacz inne dzieła:

Książka zawiera kompendium wiedzy na temat wolontariatu charytatywnego katolików świeckich w aspekcie apostolskim. Autor wszechstronnie przedstawił fenomen wolontariatu, z uwzględnieniem jego historycznych źródeł i wysokiej rangi we współczesnych społeczeństwach demokratycznych, a także jego uwarunkowania prawne i kulturowe w Polsce. Apostolski wymiar wolontariatu został ukazany nie tylko w świetle nauczania Kościoła współczesnego, ale także poprzez badania własne przeprowadzone na próbie celowo-losowej członków parafialnych zespołów Caritas autor ukazał aktualny stan zaangażowania apostolskiego wolontariuszy w Polsce. Szczególnie cenne są refleksje na temat kierunków odnowy apostolskiego wymiaru wolontariatu charytatywnego Kościoła w przyszłości. Przeprowadzone analizy osadzone są w posoborowej eklezjologii komunii oraz realiach Kościoła w Polsce. Książka zaadresowana jest do teologów i badaczy rzeczywistości społecznej w Polsce, do studentów i działaczy charytatywnych, do duszpasterzy i aktywnych katolików świeckich.

Shopping Cart