Postawy katolików obrządku łacińskiego na Ukrainie wobec języka polskiego

Waga 0,41 kg
Autor

Julian Gorbaniuk, Oleg Gorbaniuk, Roman Dzwonkowski

ISBN

83-7306-018-9

Seria wydawnicza

Rok wydania

2001

Okładka

miękka

Ilość stron

248

Cena:

15,50 

Availability: Na stanie

Na początku lat dziewięćdziesiątych rozpoczął się proces ukrainizacji liturgii Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego na Ukrainie. Ponieważ większość jego wiernych utożsamia się z narodowością polską, powstał bardzo interesujący poznawczo problem ich stosunku do radykalnych niekiedy zmian w tej dziedzinie. Książka przedstawia wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w roku 2000 w wylosowanych w tym celu 62 parafiach, z udziałem 1300 osób. Wypowiedzi respondentów ukazują przeżywane przez nich problemy na tle zmian kulturowych zachodzących w kościołach, w tym szczególnie miejsce i rangę języka ojczystego w systemie uznawanych wartości. Niniejsza publikacja jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców. Przede wszystkim do duszpasterzy pracujących na Wschodzie, a także do instytucji i osób interesujących się losami Polaków za wschodnią granicą. Książka dotyczy Ukrainy, ale poruszane w niej problemy mogą mieć odniesienie do sytuacji polskich mniejszości narodowych w innych krajach.

Shopping Cart