Świadomość narodowa młodzieży polskiego pochodzenia z byłego ZSRR studiującej w Polsce

Waga 0,35 kg
Autor

Julian Gorbaniuk, Oleg Gorbaniuk, Roman Dzwonkowski

ISBN

83-7306-056-1

Seria wydawnicza

Rok wydania

2002

Okładka

miękka

Ilość stron

200

Cena:

14,50 

Availability: Na stanie

Od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku odbywa w Polsce kilkuletnie studia wyższe licząca obecnie około trzech tysięcy osób grupa młodzieży polskiego pochodzenia z Łotwy, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Kazachstanu i innych republik b. ZSRR. Stanowi ona około 1/3 cudzoziemców studiujących w naszym kraju. Niniejsza książka przedstawia wyniki pierwszych, przeprowadzonych w 1998 roku badań socjologicznych na ogólnopolskiej, ponad 900-osobowej próbie tej młodzieży. Celem badań było poznanie tożsamości narodowej tych młodych ludzi i najważniejszych problemów, jakie napotykają podczas pobytu w Polsce. Wyniki badań można uznać za bardzo interesujące i ważne społecznie. Wskazują one, że badana młodzież przyjeżdżając na studia w wysokim stopniu utożsamiała się z narodowością polską, lecz pobyt w Polsce u niemal 10% badanych spowodował tzw. konwersję narodową, to znaczy zmianę pierwotnego, polskiego samookreślania się narodowego na inne. Zmiana ta została wywołana doświadczeniami wynikającymi z postrzegania ich w Polsce jako „Ruskich” i brakiem akceptacji reprezentowanego przez nich typu polskości. Świadczy to o braku przygotowania społeczeństwa polskiego do bezpośredniego kontaktu z Polakami ze Wschodu. Książka ukazuje aktualny i z wielu względów godny uwagi problem społeczny. Powinna zainteresować pracowników instytucji państwowych i społecznych, zajmujących się Polakami na Wschodzie, jak również szersze grono czytelników.

Shopping Cart