Społeczno – moralna potrzeba bezpieczeństwa i porządku publicznego

Waga 0,38 kg
Redakcja

Grzegorz Gozdór, Jan Świtka, Małgorzata Kuć

ISBN

83-7306-325-0

Seria wydawnicza

Rok wydania

2007

Okładka

miękka

Ilość stron

192

Cena:

26,00 

Availability: Na stanie

Prezentowana publikacja jest próbą ujęcia bezpieczeństwa z punktu widzenia socjologii, psychologii, filozofii i prawa. Omówione zostały w niej najbardziej aktualne problemy z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zagadnienia związane z zagrożeniem terroryzmem, budową współpracy międzynarodowej, koniecznością zapewniania bezpieczeństwa w przestrzeni miejskiej, społecznym poczuciem bezpieczeństwa oraz potrzebą zdecydowanych działań legislacyjnych na rzecz porządku i bezpieczeństwa. Książka adresowana jest do osób zainteresowanych sprawami bezpieczeństwa i porządku publicznego. Szczególną grupę odbiorców stanowią funkcjonariusze formacji ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego takich, jak Policja, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek publiczny w ramach powierzonej im władzy wykonawczej, w tym zwłaszcza samorządowej.

Shopping Cart