Kara ograniczenia wolności w teorii i praktyce orzeczniczej

Waga 0,69 kg
Autor

Aneta Michałek

ISBN

978-83-7306-812-4

Seria wydawnicza

Rok wydania

2018

Okładka

miękka

Ilość stron

366

Cena:

45,00 

Availability: Na stanie

Zobacz inne dzieła:

Jest to wartościowe opracowanie, które daje pogłębiony obraz badanego pro­blemu. Na podkreślenie zasługują w szczególności dokonane przez autorkę samodzielne ustalenia badawcze oraz rzetelna analiza zagadnień objętych zakresem rozważań, oparta na obszernej podstawie bibliograficznej.
Z recenzji prof. dr hab. Mirosławy Melezini
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Opracowanie stanowi wszechstronną, niemal kompleksową analizę tytuło­wego zagadnienia. Autorka dokonała wnikliwej eksploracji aktów prawnych, stanowisk doktryny oraz orzecznictwa. Ujęła tym samym karę ograniczenia wolności w sposób szeroki. Rzec by można, że wyraźnie wykraczający poza ramy wyznaczone wyłącznie przez prawo karne.
Z recenzji dr. hab. Igora Zgolińskiego prof. Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

Shopping Cart