Prasa Żydów polskich. Od przeszłości do teraźniejszości

Waga 0,53 kg
Redakcja

Agnieszka Karczewska, Sławomir J.Żurek

ISBN

978-83-7306-730-1

Seria wydawnicza

Rok wydania

2016

Okładka

miękka

Ilość stron

278

Cena:

38,00 

Availability: Na stanie

Książka Prasa Żydów polskich. Od przeszłości do teraźniejszości, pod redakcją Agnieszki Karczewskiej i Słaromira Jacka Żurka, stanowi ciekawe i wszechstronne opracowanie prezentujące problematykę żydowskiego czasopiśmiennictwa od XIX do końca XX wieku, zarówno na ziemiach polskich, jak również w Izraelu. Jej trzon stanowi piętnaście artykułów o charakterze prasoznawczym, literaturoznawczym, historycznym i medioznawczym autorstwa naukowców z Polski, Niemiec, Francji i Izraela […]. Znaleźć wśród nich można cenne, niezwykle poznawcze i oparte na szerokiej bazie źródłowej opracowania, które wpisują się w długi szereg ciekawych, solidnie opracowanych i prezentujących wysoki poziom merytoryczny publikacji z serii „Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL”.
Dr hab. Adam Kopciowski (UMCS)
Prezentowany tom oceniam wysoko, jest to pozycja ważna i potrzebna, poszerzająca obecny stan wiedzy o istotne informacje. Czasopisma wydawane przez Żydów w dawnej Polsce od lat są przedmiotem zainteresowania naukowców, jednak z racji obszerności i wszechstronności materiału źródłowego nadal istnieje potrzeba – wskazywana także we wstępie do monografii – rozwijania badań nad polsko-żydowską prasą. Dzięki nim możliwe stanie się poznanie Żydów polskich, ich miejsca i roli w państwie i kulturze polskiej, dynamiki i uwarunkowania stosunków polsko-żydowskich i żydowsko-polskich […]. Monografia Prasa żydów polskich. Od przeszłości do teraźniejszości jest ważnym wkładem merytorycznym do tego dyskursu naukowego.
Dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL

Shopping Cart