POZNAWANIE SĄSIADÓW. Z zagadnień religijnych w polskiej i ukraińskiej kulturze

Waga 0,56 kg
Redakcja

Magdalena Kawęcka, Mirosława Ołdakowska-Kuflowa

ISBN

987-83-7306-255-9

Seria wydawnicza

Rok wydania

2008

Okładka

miękka

Ilość stron

288

Cena:

29,00 

Availability: Na stanie

Tom Poznawanie sąsiadów jest zbiorem prac wpisujących się w dobrze rozwijającą się w środowisku lubelskim polsko-ukraińską współpracę naukową. Ma on charakter interdyscyplinarny, jako że składają się nań praca z wielu dziedzin: teologii, socjologii, filozofii, historii, historii sztuki. literaturoznawstwa, językoznawstwa. Każda z nich jest oryginalnym studium badawczym wzbogacającym wiedza o polskiej lub ukraińskiej kulturze, czasem dotyczącym tradycji lub współczesności obydwu narodów. Autorów, polskich i ukraińskich uczonych, łączy poszukiwanie najistotniejszych wartości kultury, a te odsłaniają swój duchowy wymiar i okazują się wspólne, gdyż wyraża się w nich głębia istoty ludzkiej. Zbiór jest cenną pozycją w dobie dążeń do integracji Europy. Wnosi znaczący wkład w przewartościowanie i odmitologizowanie dziejów polsko-ukraińskiego sąsiedztwa oraz w przezwyciężanie stereotypów i odkłamanie historii. Refleksja taka jest niewątpliwie potrzebna obydwu narodom.

Shopping Cart