Norwidowskie inspiracje

Waga 0,42 kg
Autor

Józef Fert

ISBN

83-7306-141-X

Seria wydawnicza

Rok wydania

2004

Okładka

miękka

Ilość stron

248

Cena:

21,00 

Availability: Na stanie

, Zobacz inne dzieła:

Tom Norwidowskie inspiracje składa się z dziewięciu szkiców historycznoliterackich, skupionych na osobie i dziele Cypriana Norwida. Niektóre z nich były wcześniej opublikowane – tu zaprezentowano je w formie mniej lub bardziej wzbogaconej i przeredagowanej. Wybierając ze swego dorobku naukowego owe studia, autor książki zamierzał sformułować programową tezę zarówno przedmiotu, jak i metodologicznego zakresu badań literackich, których zwornikiem jest dla niego właśnie Norwid. Intelektualna osnowa tej myśli wynika z przekonania, że w badaniach literackich najważniejszym przedmiotem jest człowiek, persona, czyli autor, podmiot autorski, adresat… Poezja, „mowa świętującego sensu” – mówiąc słowami Paula Ricoeura – jest o tyle zanurzona w świętości bytu, o ile uwzględnia świętość człowieka, „Bożego sąsiada”, jak powiada Norwid, i – może nade wszystko – świętość słowa, odbijającego w sobie odwieczne źródło istnienia. Stąd przekonanie autora, że historia, szczególnie historia literatury, tylko wtedy waży więcej od nicości, gdy uwzględnia wagę czynnika umykającego wszelkim miarom.

Shopping Cart