Niewidoczna metafora. Strategie mówienia przenośnego w poezji Norwida

Waga 0,502 kg
Autor

Łukasz Niewczas

ISBN

978-83-7306-633-5

Seria wydawnicza

Rok wydania

2013

Okładka

miękka

Ilość stron

348

Cena:

26,00 

Availability: Na stanie

Książka Łukasza Niewczasa bardzo przekonująco potwierdza wagę historycznie ukierunkowanych badań nad metaforą. Jest ona głęboko przemyślaną i efektownie napisaną monografią praktyk metaforyzacyjnych (sposobów posługiwania się metaforą), obecnych w poezji Cypriana Norwida. Wypracowany przez autora scenariusz odsłaniania i interpretacji norwidowskich „strategii mówienia przenośnego” w istotny sposób wypełnia luki w wiedzy 0 języku poetyckim Norwida, a zwłaszcza o mechanizmach semantycznych, rządzących owym językiem i decydujących o sposobie, w jaki autor Vade-mecum postrzegał rzeczywistość. Książka dra Niewczasa (tak ze względu na swoją wysoką wartość poznawczą, jak ze względu na rangę opisywanej poezji) może – i powinna – wpłynąć na intensyfikację badań nad językiem artystycznym Norwida i innych poetów XIX wieku. Z recenzji prof. dra hab. Mariana Stali (UJ)

Shopping Cart