Narrata de fontibus hausta. Studia nad problematyką kościelna, polityczna i archiwistyczną ofiarowane Janowi Skarbkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin

Waga 0,9 kg
Redakcja

Anna Barańska, Witold Matwiejczyk

ISBN

978-83-7306-476-8

Seria wydawnicza

Rok wydania

2010

Okładka

twarda

Ilość stron

992

Cena:

52,50 

Availability: Na stanie

ZBIGNIEW PIŁAT, List biskupa Mateusza do Bernarda z Clairvaux. Wielki mistrz templariuszy z wizytą w Polsce?
PAWEŁ KRAS, Refleksje nad rozwojem czeskiej świadomości narodowej i religijnej w dobie husyckiej
MACIEJ SOBIERAJ, Świecka sepultura reformatów lubelskich w XVII-XVIII wieku
CEZARY TARACHA, Kaplice przy hiszpańskich placówkach dyplomatycznych w XVIII wieku
ANNA BARAŃSKA, Nuncjusze wiedeńscy jako pośrednicy między Stolicą Apostolską a Kościołem katolickim w zaborze rosyjskim
ARTUR HAMRYSZCZAK, Bractwa religijne w XIX-wiecznym sanktuarium Matki Bożej i Męki Pańskiej w Kalwarii Pacławskiej
TOMASZ NOWICKI, Przysięga witryków z początku XIX wieku – przyczynek do badań nad udziałem świeckich w zarządzie dobrami kościelnymi
PAULINA DĄBROSZ-DREWNOWSKA, Wizyty króla saskiego Fryderyka Augusta w Warszawie w świetle korespondencji francuskiego ministra w Dreźnie
EWA ZIÓŁEK, Przeniesienie Sióstr Miłosierdzia z Zamościa do Szczebrzeszyna w 1812 roku czyli o potrzebie studiowania źródeł
ALEKSANDRA PAWŁOWSKA, Relacje biskupa Burzyńskiego z władzami lokalnymi w świetle korespondencji urzędowej
PIOTR SIWICKI, Greckokatolicka diecezja chełmska a miejscowy Kościół prawosławny w latach 1810-1830
MICHAŁ MROCZEK, 2 pułk jazdy sandomierskiej (9 pułk ułanów) w powstaniu 1830-1831 roku
NORBERT KASPAREK, Ostatnie chwile 10 pułku ułanów lubelskich w powstaniu listopadowym
IRENEUSZ SADURSKI, Perspektywa pracy i możliwość dalszego kształcenia gimnazjalistów lubelskich w świetle ankiet w latach 1832-1864
ANNA KROCHMAL, Kościół greckokatolicki w Galicji wobec wydarzeń Wiosny Ludów 1848 roku
ANNA PAWŁOWSKA, Powstanie styczniowe w oczach najmłodszych uczestników
EUGENIUSZ NIEBELSKI, Raport kościelny o likwidacji Klasztoru OO. Dominikanów w Poporciach na Litwie w 1864 roku
BOHDAN KUKHARENKO, Rządowe projekty rozdzielenia pojęć Polak i katolik w diecezji tyraspolskiej (saratowskiej) po powstaniu styczniowym 1863-1864 roku
DARIUSZ MAŁYSZEK, Myśl patriotyczna i niepodległościowa „Kuriera Paryskiego” i „Kuriera Polskiego w Paryżu” (1881-1887)
HUBERT ŁASZKIEWICZ, Pobożność i historia w końcu XIX wieku i na początku wieku XX LESZEK WOJCIECHOWSKI, Obraz dziejów relikwii Krzyża Świętego w lubelskim kościele Dominikanów w drukach XIX-XX wieku
WITOLD MATWIEJCZYK, Arcybiskup Florian Stablewski a cesarz Wilhelm II – wymiana korespondencji w 1905 roku
KRZYSZTOF LEWALSKI, Mariawityzm – „jedyna polska herezja poparta przez carat”?
MARTA KOMBORSKA, Zaangażowanie Służebniczek Starowiejskich w opiekę nad rannymi w czasie I wojny światowej
MIECZYSŁAW RYBA, Wizja katolickiej uczelni na łamach „Wiadomości Towarzystwa Uniwersytetu Lubelskiego” w okresie międzywojennym
GRZEGORZ BUJAK, Udział Kapituły Katedralnej w Kielcach w zarządzaniu diecezją w okresie międzywojennym. Zarys problemu
CZYRKA MAREK, Kościół katolicki w Łukowie w latach 1918-1939
AGATA MIREK, Huragan bezprawia, czyli usuwanie sióstr zakonnych z placówek opiekuńczo-wychowawczych w PRL
EDYTA KOŁTAN, Tożsamość narodowa a życie zakonne. Dylematy Sióstr Maryi Niepokalanej na Śląsku po II wojnie światowej
RAFAŁ JAROSZ, Zgromadzenia zakonne diecezji warszawsko-praskiej w roku 2002
MIROSŁAW FILIPOWICZ, Myśl prawosławna na emigracji: Gieorgij Fłorowskij
BOGUMIŁ SZADY, Powiat łukowski na mapie województwa lubelskiego Karola Perthéesa z 1786 roku
EDYTA TARGOŃSKA, Rada Polonii amerykańskiej i jej spuścizna aktowa przechowywana w Muzeum Polskim w Ameryce
JADWIGA KOWALSKA, Metodyka pracy Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. Generała Sikorskiego w Londynie
IWONA NAGLIK, Zasób Archiwum Prowincjalnego Urszulanek Unii Rzymskiej w Krakowie
EDYTA CHOMENTOWSKA, Zasób informacji w katalogach jezuickich z lat 1914-1939
KAROLINA PAWŁOWSKA, Wisła w materiałach Archiwum Państwowego w Kielcach oddz. w Sandomierzu
MAREK PAWELEC, Fotografia jako źródło historyczne w zbiorach Archiwum Uniwersyteckiego KUL
JOANNA KAPITAN, Życie akademickie studenta w materiałach archiwalnych KUL

Shopping Cart