Ecclesiastica w Rosyjskim Państwowym Archiwum Historycznym w Sankt Petersburgu

Waga 1,1 kg
Autor

Mikołaj Radwan

ISBN

978-83-7306-379-2

Seria wydawnicza

Rok wydania

2008

Okładka

miękka

Ilość stron

656

Cena:

54,50 

Availability: Na stanie

Zobacz inne dzieła:

Wiek XVIII w dziejach Rosji zaznaczył się doniosłymi wydarzeniami. Między innymi car Piotr I podjął bezprecedensową decyzję o budowie stolicy cesarstwa na nizinnych, bagiennych terenach u ujścia Newy do Bałtyku. Od tej pory Sankt Petersburg przez dwa stulecia będzie kierować głównymi nurtami życia społecznego i politycznego państwa. Tu mieścić się będą centralne instytucje administracyjne i kulturowe, a także władze Cerkwi Prawosławnej, Cerkwi Greckokatolickiej i Kościoła Rzymskokatolickiego. Z katolicyzmem Rosja zetknęła się już w czasach Piotra, który zapraszał budowniczych metropolii z całej Europy i układał swe stosunki z Rzeczpospolitą. Dokumentacja tych wydarzeń jest bardzo bogata. Najwięcej źródeł – ponad 7 mm pozycji – zgromadzono w Rosyjskim Państwowym Archiwum Historycznym w Sankt Petersburgu (RGIA). W tym ogromnym zbiorze znalazły się cenne dokumenty z dziejów Kościoła katolickiego, zwłaszcza obrządku łacińskiego i unickiego, ale także ormiańskiego i – śladowo – chaldejskiego. Autorowi udało się zidentyfikować ponad 67 tyś. takich jednostek archiwalnych. W prezentowanej publikacji badacze dziejów katolicyzmu w Rosji i jej stosunków ze Stolicą Apostolską, historii poszczególnych diecezji i ich biskupów, zakonów, seminariów duchownych i parafii na pograniczu polsko-litewskim, białoruskim, ukraińskim, a nawet na terenie Królestwa Polskiego, znajdą opracowane po raz pierwszy indeksy dokumentów, szczególnie sprzed 1926 r.

Shopping Cart