Zadania z zakresu upowszechniania nauki

Projekty finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę

  1. Przygotowanie i opublikowanie w elektronicznych bazach anglojęzycznej wersji „Roczników Psychologicznych” (01 VII 2017 – 31 X 2018)
  2. Przygotowanie anglojęzycznego numeru „Roczników Filozoficznych” nt. futura contingentia i upowszechnienie w bazach czasopism (01 VI 2017 – 31 X 2018)
  3. Przygotowanie i opublikowanie w elektronicznych bazach anglojęzycznej wersji „Roczników Nauk Prawnych (01 VI 2017 – 31 X 2018)
  4. Przygotowanie i opublikowanie w elektronicznych bazach anglojęzycznej wersji „Roczników Teologicznych” nr 3, 4, 5, 6 (01 VII 2017 – 31 X 2018)
Shopping Cart