Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

„Rozszerzona kontynuacja serii wydawniczej ’Staropolski dramat religijny’: ’Staropolski dramat i dialog religijny’”. Kierownik projektu – dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko.
Termin realizacji: 9 X 2015 – 31 VII 2021 (projekt zrealizowany w ramach programu MNiSzW „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”, nr umowy 0401/NPRH4/H1a/83/2015).

W ramach projektu badawczego przygotowane zostały następujące publikacje naukowe:

George Buchanan, Walenty Maciej Tepper, Baptistes, sive Calumnia. Wiersz Smutny, śmierć męczeńską świętego Jana Chrzciciela wyrażający, wydali i opracowali Elwira Buszewicz i Roman Mazurkiewicz, redakcja naukowa tomu Piotr Urbański.

[Anonim], Susanna, ex Danielis 13. tragoedia/Zuzanna, tragedia z 13 rozdziału Księgi Daniela,  wydali i opracowali Dariusz Chemperek i  Robert Sawa, przekład tekstu łacińskiego  Robert Sawa, redakcja naukowa tomu Maciej Jońca.

Wacław Potocki, Dyjalog o zmartwychwstaniu Pańskim, wydała i opracowała Agnieszka Czechowicz, redakcja naukowa tomu Radosław Grześkowiak.

Szymon Szymonowic/Simon Simonides, Castus Ioseph. Niewinny Józef, wydała i opracowała Izabela Bogumił, redakcja naukowa tomu Zofia Głombiowska.

Marcin Kromer, Rozmowy Dworzanina z Mnichem, wydali i opracowali  Justyna Dąbkowska-Kujko i Piotr Kociumbas, redakcja naukowa tomu Elwira Buszewicz.

Martinus Cromerus, Monachus, sive Colloquiorum de religione libri quattuor, binis distincti dialogis, wydali i opracowali Agnieszka Dziuba, Wojciech Kopek i Krzysztof Mogielnicki, redakcja naukowa tomu Jakub Pigoń.

Shopping Cart