Badania potrzeb edukacyjnych

Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dofinansował następujący projekt badawczy:

Tytuł projektu: Badania potrzeb edukacyjnych stymulujących rozwój szkolnictwa polskiego za granicą

Nr umowy: 909/DWPP/21

Kwota dotacji:           222 099,00
Kwota całkowita:       235 099,00

Badania potrzeb edukacyjnych stymulujących rozwój szkolnictwa polskiego za granicą zostały przeprowadzone w sposób kompleksowy i objęły szkoły polskie z 21 krajów świata. Dzięki szczegółowym analizom wyodrębniono najważniejsze czynniki stymulujące rozwój i działalność szkolnictwa polskiego za granicą. Szczegółowe wnioski i rekomendacje zostały umieszczone w ekspertyzie, która w wersji papierowej i cyfrowej została załączona do sprawozdania. Wyniki badań były prezentowane podczas Forum Polonijnego w Karpaczu oraz podczas I Zjazdu Badaczy Polonii, który odbył się 5-7 grudnia 2021 w Warszawie i Sulejówku.

Projekt został zakończony w 2021 roku.

Shopping Cart