Societas Scientiarum Catholicae Universitatis Lublinensis Ioannis Pauli II

Panel logowania

TN KUL » Działalność naukowa » Projekty badawcze

Projekty badawcze

Ważną formę wypełniania zapisanego w statucie Towarzystwa celu, jakim jest działalność naukowa, stanowią realizowane pod patronatem Towarzystwa projekty badawcze. Obecnie są to granty przyznane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przez Narodowe Centrum Nauki.

Uchwała nr 29/91 Komitetu Badań Naukowych z dnia 8 lipca 1991 r. określiła zasady dofinansowywania działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania, a także dofinansowywania innych podmiotów działających na rzecz nauki. Określone zostały kryteria i tryb przyznawania środków budżetowych na tę działalność. W tym też roku Towarzystwo Naukowe KUL otrzymało do realizacji pierwsze projekty. Były nimi Leksykon kultury polskiej na emigracji (kierownik projektu - prof. dr hab. Krzysztof Dybciak) i Słownik filozofii klasycznej (kierownik projektu - ks. prof. dr hab. Józef Herbut).

Do chwili obecnej Towarzystwo zrealizowało łącznie ponad 130 projektów badawczych. Ich kierownikami byli głównie pracownicy naukowi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Niejednokrotnie projektami kierowali pracownicy innych ośrodków akademickich, np. Uniwersytetu Śląskiego (dr hab. Hanna Wojtczak), Uniwersytetu Gdańskiego (prof. Bożena Matuszczyk), Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (prof. Jan Szczepaniak), Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (dr hab. Antoni Szwed).

Niektóre projekty zrealizowane w Towarzystwie okazały się znaczące dla rozwoju nauki w skali całego kraju. Wymienić tu należy wspomniany Leksykon kultury polskiej na emigracji. Jego kierownikiem był prof. Krzysztof Dybciak, a w realizacji uczestniczyli wybitni przedstawiciele świata nauki i kultury, m.in. prof. Stanisław Barańczak, prof. Jan Błoński, red. Jerzy Giedroyć, red. Jan Nowak-Jeziorański, prof. Krzysztof Pomian, pisarz Gustaw Herling-Grudziński. Innym ważnym projektem był Słownik filozofii klasycznej pod kierownictwem ks. prof. Józefa Herbuta. Z kolei dwa projekty na opracowanie i napisanie recenzji krytycznych twórczości Cypriana Norwida stały się podstawą do pierwszego w Polsce krytycznego wydania Dzieł wszystkich poety pod kierunkiem prof. Stefana Sawickiego. W realizacji projektu uczestniczą najwybitniejsi polscy norwidolodzy. Do chwili obecnej z zaplanowanego na 17 tomów cyklu ukazały się: tom VII: Proza I, tom X: Listy I, tom III: Poematy I, tom IV: Poematy II. Bardzo ważny jest też realizowany w ramach konkursu "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" projekt Dokończenie edycji 20-tomowej Encyklopedii Katolickiej, którego kierownikiem jest ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego docenia pracę Towarzystwa, o czym świadczy duża liczba przyznawanych co roku projektów badawczych i grantów wydawniczych, porównywalna z liczbą grantów przyznawanych innym uniwersytetom w Polsce.


Powrót
Produkty
Pieczęć TN KUL
Crossref logo
© TN KUL - 2013. Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij