Wiara Kościół liturgia

Waga 0,46 kg
Autor

Czesław Krakowiak

ISBN

978-83-7306-725-7

Seria wydawnicza

Rok wydania

2016

Okładka

miękka

Ilość stron

242

Cena:

34,00 

Availability: Na stanie

Zobacz inne dzieła:

Treści zawarte w książce rozważane są na dwóch płaszczyznach. Pierw­sza dotyczy samego fundamentalnego problemu wiary oraz istoty Kościo­ła, w tym pojmowania liturgii jako takiej. Jej przedmiot w całości można sprowadzić do posoborowego pojmowania lex credendi. Druga natomiast odnosi się do lex orandi, czyli do organizacji i praktyki życia liturgicznego wiernych w Kościele. Jest ona z natury rzeczy bardziej uwarunkowana historycznie, kulturowo, społecznie i egzystencjalnie w ciągu dziejów Ko­ścioła. Mając na uwadze to zróżnicowanie poziomu refleksji teologicznej, której wyrazem jest ta publikacja, łatwiej jest zrozumieć stałość i zmien­ność zasad dotyczących życia liturgicznego w Kościele powszechnym i w Kościołach lokalnych. Autor pozostaje wierny swej formacji litur­gicznej doby aggiornamento Kościoła oraz odnowy eklezjologii i liturgii w duchu Soboru Watykańskiego II.
Z recenzji ks. prof. dra hab. Franciszka Greniuka

Shopping Cart