Rok liturgiczny z Chrystusem i świętymi

Waga 0,82 kg
Autor

Zdzisław Janiec

ISBN

978-83-7306-970-1

Seria wydawnicza

Rok wydania

2021

Okładka

twarda

Ilość stron

534

Cena:

45,00 

Availability: Na stanie

Zobacz inne dzieła:

Książka ks. prof. dra hab. Zdzisława Jańca to opracowanie ważne nie tyl­ko dla homilistów, czyli głosicieli słowa Bożego. Może ono bowiem stanowić doskonałą pomoc dydaktyczną dla liturgistów i homiletów w zakresie zarówno liturgiki szczegółowej, jak i homiletyki materialnej, a także homiletyki formalnej. Tworzywem antropologicznym kaznodziejskiej twórczości ks. prof. Z. Jańca są ludzkie problemy, duchowe dylematy i pytania egzystencjalne. Razem z two­rzywem doktrynalnym budują one treść przepowiadania. Ksiądz Profesor umie­jętnie łączy kerygmat z życiową sytuacją odbiorcy, prowadząc do zbawczego spo­tkania człowieka z Bogiem.
Z recenzji ks. dr. hab. Daniela Brzezińskiego, prof. UMK
Książka ks. prof. Z. Jańca to ciekawa i pomocna w rozwoju religijnym lektura duchowa. Można ją więc polecić nie tylko kapłanom, ale wszystkim chcącym medytować nad tekstami, które w ciągu roku Kościół systematycznie daje swoim wiernym jako materię do refleksji
Z recenzji dr. hab. Michała Wyrostkiewicza, prof. KUL
Autor książki ukazuje czytelnikowi, w jaki sposób przepowiadanie miste­riów Jezusa Chrystusa (część I), głoszenie prawd dotyczących Boga (część II) oraz proklamowanie treści związanych ze świętymi (ostatnia część monografii) sta­nowi systematyczne miejsce formacji człowieka wierzącego. Dzięki temu czytel­nik otrzymuje blisko 70 tekstów, które nie tylko zachowują mistagogiczną naturę przepowiadania, ale stanowią inspirujący dialog Objawienia z doświadczeniem życiowym odbiorców słowa Bożego.
Z recenzji ks. dr. Michała Klementowicza, KUL

Shopping Cart