Bóg w historii. Jezus jako centrum dziejów według Benedykta XVI

Waga 0,53 kg
Autor

Mirosław Kowalczyk

ISBN

978-83-7306-953-4

Seria wydawnicza

Rok wydania

2020

Okładka

miękka

Ilość stron

290

Cena:

45,00 

Availability: Na stanie

Zobacz inne dzieła:

Na całym świecie istnieje bardzo wiele naukowych i popularnych opracowań dotyczących życia i dzieła Jezusa Chrystusa. Do najważniejszych należy niewątpliwie dzieło Josepha Ratzingera/Benedykta XVI: Jezus z Nazaretu. W dziele tym Papież podejmuje tematykę chrystologiczną w ujęciu dogmatycznym i historiozbawczym. Jego nauka z odniesieniem całej rzeczywistości do Jezusa Chrystusa nabiera istotnego znaczenia w czasach dzisiejszego „arianizmu”, a nawet jakiejś „chrystofobii”. Rozumiemy zatem dlaczego Benedykt XVI tematyce chrystologicznej poświęcił nawet ostatnie lata pontyfikatu. W niniejszym opracowaniu przede wszystkim dokonano analizy nauki Benedykta o Jezusie Chrystusie jako centrum dziejów, jako Głowie całego stworzenia (por. Ef 1,10) i jako osobowym spełnieniu wszechbytu. Temat Jezusa Chrystusa jest dla tego Teologa wyjątkowy, a jego refleksje podkreślają jedyność i powszechność Zbawiciela Z Wprowadzenia

Shopping Cart