Roman Longchamps de Bérier – Dzieła wybrane t. I-III

Waga 5,2 kg
Autor

Roman Longchamps de Bérier

Redakcja

Joanna Misztal-Konecka, Piotr Zakrzewski

ISBN

978-83-7306-946-6

Seria wydawnicza

Rok wydania

2020

Okładka

twarda

Cena:

300,00 

Availability: Na stanie

Tom I: Studya nad istotą osoby prawniczej i inne prace (ss. 910)
Tom II: Uzasadnienie projektu Kodeksu zobowiązań z uwzględnieniem ostatecznego tekstu Kodeksu (ss. 742)
Tom III: Zobowiązania (ss. 752)

Trzytomowe wydanie Dzieł wybranych Romana Longchamps de Bériera (1883-1941), polskiego prawnika cywilisty, członka Komisji Kody­fikacyjnej RP, ostatniego rektora Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.Największym dziełem Longchamps de Bériera był Kodeks zobowiązań z 1933 r. i związana z nim praca w Komisji Kodyfikacyjnej RP. W skład Komisji Kodyfikacyjnej RP został powołany w 1922 r. Przy­gotowywał, wspólnie z prof. E. Tillem oraz lwowskim gro­nem Komisji Kodyfikacyjnej, projekt części ogólnej kodeksu, a następ­nie projekt części szczegółowej. Po śmierci prof. Tilla został głównym referentem projektu, doprowadzając do przyjęcia go przez Komisję Kodyfikacyjną, a następnie wpro­wadzenia do pol­skiego porządku prawnego, mocą rozporzą­dzenia Prezy­denta RP. Po ukończeniu dzieła rozpoczął opracowy­wanie nie­zwykle cennego do dziś Uzasadnienia projektu kodeksu zobo­wiązań z uwzględnieniem ostatecznego tekstu projektu (War­szawa 1934-1939). Wydał też wówczas, wchodzące dziś do kla­syki polskiej myśli prawniczej dzieło Zobowiązania (wyd. 1, Lwów 1934–38, wyd. 2, Lwów 1939, wyd. 3, Poznań 1948, wyd. 4, anastatyczne, Poznań 1999).

Shopping Cart