Duszpasterstwo więzienne w pracy penitencjarnej

Waga 0,51 kg
Redakcja

Jan Świtka, Małgorzata Kuć

ISBN

83-7306-329-3

Seria wydawnicza

Rok wydania

2007

Okładka

miękka

Ilość stron

268

Cena:

30,50 

Availability: Na stanie

Publikacja jest próbą refleksji nad rolą duszpasterstwa więziennego w pracy penitencjarnej. Autorami artykułów, które się na nią składają, są osoby uczestniczące w dyskusji nad miejscem i znaczeniem duszpasterstwa w całokształcie oddziaływań korekcyjnych prowadzonych wobec uwięzionych: przedstawiciele środowiska uniwersyteckiego, kapelani więzienni różnych wyznań i funkcjonariusze Służby Więziennej. Zarówno refleksja filozoficzna nad duszpasterstwem na terenie jednostek penitencjarnych, jak i doświadczenia praktyki wykazują, że zadania kapelana więziennego są zbieżne z pracą penitencjarną i mają konkretny wymiar resocjalizacyjny. Są też ważnym elementem oddziaływania postpenitencjarnego, zmierzającego do readaptacji społecznej skazanych. Praca jest adresowana głównie do osób uczestniczących bezpośrednio w procesie wykonywania kary pozbawienia wolności, przede wszystkim personelu penitencjarnego oraz kapelanów więziennych. Bez wątpienia może zainteresować służbę kuratorską, a także studentów prawa, pedagogiki, psychologii i teologii.

Shopping Cart