Teka Komisji Historycznej

Waga 0,6 kg
ISSN

2658-1175

Okładka

miękka

Cena:

36,00 

Początki „Teki Komisji Historycznej” sięgają roku 2004. Od początku była ona rocznikiem. Czasopismo było wydawane przez Polską Akademię Nauk Oddział w Lublinie. W wyniku reorganizacji PAN, w roku 2018 ukazał się tom piętnasty, sygnowany wspólnie przez PAN Oddział w Lublinie i TN KUL, a następne wychodzą jedynie pod szyldem Towarzystwa Naukowego KUL. W czasopiśmie pozostawiono ten sam skład Komitetu Naukowego, układ tematyczny i format; zmodyfikowano tylko zewnętrzną szatę graficzną oraz tytuł. Obecnie brzmi on: „Teka Komisji Historycznej Towarzystwa Naukowego KUL”.

Czasopismo prezentuje wyniki badań nad szeroko rozumianą historią Polski i powszechną; zarówno w odniesieniu do kwestii politycznych, militarnych, jak historii gospodarczej, kultury, czy wyznaniowej . Każdy z kolejnych tomów ma określony przez Redakcję temat wiodący, tak więc każdy z tomów jest całością tematyczną. „Teka Komisji Historycznej” skierowana jest do historyków zarówno polskich jak też reprezentujących zagraniczne ośrodki badawcze.

1(15) 2018
1(16) 2019
2(17) 2020
3(18) 2021
4(19) 2022

W celu zakupu konkretnego tomu rocznika, prosimy o dodanie odpowiedniej ilości do koszyka i zapisanie w formularzu w uwagach: numeru i roku zamawianej publikacji.

Shopping Cart