Roczniki Teologiczne z. 4: Historia Kościoła

Waga 0,6 kg
Tyt. ang.

Annals of Theology fasc. 4: Church History

ISSN

2353-7272

Okładka

miękka

Cena:

36,00 

Roczniki Teologiczne swoją metryką sięgają lat 50-tych XX wieku. Rozpoczęto wtedy, w ramach działalności Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wydawanie specjalistycznych czasopism, które reprezentowały poszczególne wydziały uczelni. W latach 1949-1990 dla Wydziału Teologii były to Roczniki Teologiczno-Kanoniczne, które po powstaniu Roczników Nauk Prawnych zmieniły swą nazwę na Roczniki Teologiczne (1991-2008) . Tom 55 z roku 2008 obejmował 10 zeszytów tematycznych. W 2009 roku z dotychczasowych zeszytów poszczególnych Roczników Teologicznych, utworzono samodzielne tytuły z nowym ISSN i nową numeracją tomów. Zaznaczyć jednak należy, że kolejny tom każdego tytułu posiada równoległą numerację ciągłą nawiązującą do tytułu poprzedniego. Od tej pory – przez pięć lat (2009-2013) – wychodziły: Roczniki Historii Kościoła, Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne, Roczniki Nauk o Rodzinie, Roczniki Pastoralno-Katechetyczne, Roczniki Teologii Dogmatycznej, Roczniki Teologii Duchowości, Roczniki Teologii Ekumenicznej, Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii, Roczniki Teologii Moralnej.

W 2014 roku nastąpił powrót do pierwotnej koncepcji wydawania zeszytów poszczególnych dziedzin w ramach jednego tytułu Roczniki Teologiczne, który w związku z tym otrzymał nowy numer ISSN, zachowując nadal ciągłą numerację.

Dostępne roczniki:
t 61 2014
t 62 2015
t 63 2016
t 64 2017
t 65 2018
t 66 2019
t 67 2020
t 68 2021
t 69 2022

W celu zakupu konkretnego tomu rocznika, prosimy o dodanie odpowiedniej ilości do koszyka i zapisanie w formularzu w uwagach: numeru i roku zamawianej publikacji.

Shopping Cart