Roczniki Humanistyczne z. 6: Językoznawstwo

Waga 0,6 kg
Tyt. ang.

Annals of Arts fasc. 6: Linguistics

ISSN

0035-7707

Okładka

miękka

Cena:

40,00 

Roczniki Humanistyczne są czasopismem naukowym wydawanym przez Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego od 1949 roku. Od roku 2009 współwydawcą jest Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Roczniki Humanistyczne stanowią platformę wymiany idei pomiędzy uczonymi z Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej a uczonymi z innych części świata w zakresie czterech dyscyplin, określonych Ustawą 2.0: literaturoznawstwa, językoznawstwa, historii i nauk o sztuce, a także ujęć inter- i transdyscyplinarnych.

W Rocznikach Humanistycznych publikujemy artykuły badawcze i przeglądowe, recenzje i sprawozdania.

Dostępne roczniki:

t.57 2009
t.58 2010
t.59 2011
t.60 2012
t.61 2013
t.62 2014
t.63 2015
t.64 2016
t.65 2017
t.66 2018
t.67 2019
t.68 2020
t.69 2021
t.69 2021 specjalny

W celu zakupu konkretnego tomu rocznika, prosimy o dodanie odpowiedniej ilości do koszyka i zapisanie w formularzu w uwagach: numeru i roku zamawianej publikacji.

Shopping Cart