Promocja!

Słownik polskiej krytyki artystycznej XX i XXI wieku, t. I-II

Waga 0,46 kg
Redakcja

Marcin Lachowski, Piotr Majewski, Ryszard Kasperowicz

ISBN

978-83-7306-948-0

Seria wydawnicza

Rok wydania

2020

Okładka

miękka

Cena:

48,00 

Poprzednia najniższa cena: 48,00 .

Availability: Na stanie

Dwutomowy Słownik polskiej krytyki artystycznej XX i XXI wieku jest całościowym spojrzeniem na życie artystyczne ostatnich stu lat. Publikacja ma na celu prezentację rozmaitych strategii pisarstwa o sztuce, oferując syntetyczną inter­pretację postaw krytyków oraz rozległego spectrum pojęć używanych w dyskursie krytycznym. Słownik biograficzny (t. I) stanowi integralną całość ze Słownikiem pojęć polskiej krytyki artystycznej. Te zwię­złe biogramy mają za zadanie ukazać nie tylko konkretne losy, konkretne biografie, lecz także wskazać na bardziej funkcjonal­ne aspekty życia ludzi, którzy czasem pro­fesjonalnie, czasem przygodnie poświęcali swój czas i swoje zdolności pisarstwu krytycznemu. W powiązaniu ze Słownikiem pojęć tom I prezentuje swoisty związek życia i sztuki, który w do­świadczeniu krytyka ma zapewne wymiar i konstytuujący jego ogląd sztuki, i zarazem wpływa na jego życie, oddane w jakimś sen­sie studiowaniu i osądzaniu „życia form”. Słownik pojęć (t. II) jest przewodnikiem po najważniejszych, najczęściej występujących, najbardziej charakterystycznych i najbardziej doniosłych pojęciach – ideach, nie tylko kształtujących, ale też odsłaniających, nie zawsze wprost, intelektualno-poznawcze instrumentarium językowo-konceptualne charakterystyczne dla polskiej krytyki sztu­ki. Używano tych pojęć w różny sposób, kierując się różnymi intencjami, czasem wydobywając jakiś nowy ich sens, czasem stosując je na zasadzie lingua franca. Ich uderzającą cechą jest to, że pełniły różne funkcje, za ich pomocą oceniano, nazywa­no, opisywano rozmaite aspekty twórczo­ści, a także budowano zakres krytycznej tożsamości i postać artystycznego credo.

Shopping Cart