Kościół farny św. Michała w Lublinie

Waga 0,93 kg
Autor

Jadwiga Kuczyńska

ISBN

978-83-7306-738-7

Seria wydawnicza

Rok wydania

2016

Okładka

twarda

Ilość stron

320

Cena:

68,00 

Availability: Na stanie

Zobacz inne dzieła:

Autorka podjęła trud odtworzenia dawnego wyglądu architektury kościoła i, co szczególnie ważne, dziejów wyposażenia jego wnętrza w dekoracje, sprzęty i przedmioty liturgiczne. Podstawę tej pracy stanowiły sumiennie zebrane źródła ikonograficzne i pisane oraz kwerenda, która doprowadziła do identyfikacji dzieł pochodzących z fary lubelskiej, a jeszcze istniejących, do dziś przechowywanych w różnych kościołach i muzeach. Na szczególne podkreślenie w tych badaniach zasługuje obszerne uwzględnienie akt kościelnych wizytacji potrydenckich. Książka Jadwigi Kuczyńskiej wypełnia w ten sposób lukę w naszej znajomości dawnej sztuki i kultury polskiej. Jest to z największym powodzeniem przeprowadzony rodzaj badania, którego w naszej historiografii bardzo potrzeba. Nie można pisać dziejów kraju bez dokładnej znajomości historii jego regionów. Ta bowiem szczególnie zbliża nas do ludzi, do miejsc ich codziennego bytowania, do ich postaw i tożsamości kulturowej. Piotr Skubiszewski

Przychylne zainteresowanie, z jakim przyjęto Kościół farny św. Michała Archanioła w Lublinie, poświadczone między innymi szybkim rozejściem się nakładu skłoniło Towarzystwo Naukowe KUL do wznowienia pozycji wydanej w 2004 r. Podobnie, jak w kolejnych edycjach większości opracowań naukowych, również w drugim wydaniu Kościoła farnego… pojawiły się liczne zmiany. Poszerzony w międzyczasie zasób informacji historycznych oraz odszukanie kolejnych elementów rozproszonego wyposażenia fary umożliwiły istotne rozbudowanie wielu wątków treściowych, które w pierwszym wydaniu przedstawiłam w skróconej formie. W kilku przypadkach uzupełniłam, bądź nieco zmieniłam poprzednią interpretację niektórych faktów. Ponadto obecne wydanie książki wzbogaca obszerniejsza szata ilustracyjna. Z Przedsłowia do drugiego wydania

Shopping Cart