Poszukiwanie świadectw. Szkice o problematyce religijnej w litaraturze II połowy XIX i początku XX wieku.

Waga 0,72 kg
Redakcja

Jakub Malik

ISBN

978-83-7306-395-2

Seria wydawnicza

Rok wydania

2008

Okładka

miękka

Ilość stron

380

Cena:

31,50 

Availability: Na stanie

Zobacz inne dzieła:

Poszukiwanie świadectw to zamierzona kontynuacja książki Problematyka religijna w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. Świadectwa poszukiwań, wydanej pod redakcją Stanisława Fity w roku 1993. Na wiele lat wyznaczyła ona nurt badań kwestii religijnych w literaturze przełomu XIX i XX w. Publikacja nie jest zbiorową monografią życia duchowego pisarzy tamtych czasów, ale próbą ukazania różnorodności ich postaw, i to nie tyle dylematów religijnych czy systemowych, ile kwestii wiary, świadectw indywidualnych spotkań, osobistych wyborów, intymnych teofanii, wszechogarniającego przeświadczenia, że – by użyć słów Prusa – „istnieje ten i tamten świat”. W pracy znalazły odbicie osobiste wybory światopoglądowe autorów poszczególnych tekstów, co świadczy, że różnie ujmują oni sprawy transcendencji.

Shopping Cart