Pamięć o Zagładzie w polskojęzycznej i niemieckojęzycznej literaturze autorek i autorów drugiego oraz trzeciego pokolenia post-Szoah

Waga 0,798 kg
Redakcja

Irmela vod der Luhe, Sławomir J.Żurek

ISBN

978-83-7306-831-5

Seria wydawnicza

Rok wydania

2019

Okładka

twarda

Ilość stron

340

Cena:

45,00 

Availability: Na stanie

Das Gedächtnis an die Shoah in der polnischen Und deutschsprachigen Literatur von Autorinnen Und Autoren der zweiten Und dritten Post-Shoah Generation

Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL Studia pod redakcją S.J. Żurka t. X

Książka Pamięć o Zagładzie / Das Gedähtnis an die Shoah, wpisując się we współczesne badania nad Holokaustem, stanowi wyjątkowy zbiór, na który złożyły się rozprawy polskich i niemieckich naukowców. […] Ta wyjątkowość nie wynika jedynie z komparatystycznego charakteru tomu, […] tym bowiem, co go wyróżnia, jest też z pew­nością próba dokonania wieloaspektowej refleksji nad najnowszą literaturą tworzoną przez drugie i trzecie pokolenie post-Szoah. Zadanie niełatwe, tym bardziej, że badacze nie tylko poddają krytycznej lekturze teksty z ostatniego dwudziestolecia, ale i stosują wobec nich alternatywne metodologie […]. W przejrzystej kompozycji książki wyodrębniono cztery strategie artystyczne obecne w najnowszej polsko- i niemieckojęzycznej literaturze: rekonstrukcję, transfigurację, subwersję i empatyzację, a każda z nich doczekała się wni­kliwego studium teoretycznego oraz solidnej egzemplifikacji literackiej.

Dr hab. Małgorzata Wójcik-Dudek (Uniwersytet Śląski)

Shopping Cart