Norwid wobec historii

Waga 0,73 kg
Redakcja

Edyta Chlebowska, Łukasz Niewczas

ISBN

978-83-7306-671-7

Seria wydawnicza

Rok wydania

2014

Okładka

miękka

Ilość stron

532

Cena:

53,00 

Availability: Na stanie

Norwid wobec historii wychodzi odważnie i wielostronnie naprzeciw najważniejszych pytań współczesnej humanistyki w zakresie refleksji o dziejach. Kompozycja książki oparta została na bliskiej samemu Norwidowi idei „przybliżeń”, budując rzecz głównie poprzez cztery „oglądy” Norwidowskiej problematyki historycznej: spojrzenie syntetyczne, spojrzenie aspektowe, hermeneutykę wybranych dzieł Norwida i wreszcie badanie kontekstów historycznych, uruchamianych przez tę twórczość, jak nieodzowny kontekst romantyczny, kontekst pozytywistyczny czy kontekst modernistyczny. Nie brakło tu -jak w dobrze pomyślanej puencie – najogólniejszej Norwidowskiej perspektywy historiozoficznej.

Z recenzji prof. dra hab. Józefa F. Ferta (KUL)

Czytelnik dostaje do ręki znakomite kompendium zawierające dwadzieścia cztery kompetentne studia, pozwalające zaznajomić się z Norwidowskim ujęciem historii, a także szerzej: z wieloma zagadnieniami ważnymi dla twórczości autora Vade-mecum. Książka daje fascynujący obraz poety historii, myśliciela historycznego, historyka i metodologa historii, historiozofa oraz uczestnika wydarzeń historycznych.

Z recenzji prof. dra hab. Michała Kuziaka (UW)

Shopping Cart