Pojecie demokracji i jego profilowanie w polskim i niemieckim dyskursie publicznym (1989-2009)

Waga 0,344 kg
Autor

Monika Grzeszczak

ISBN

978-83-7306-701-1

Seria wydawnicza

Rok wydania

2015

Okładka

miękka

Ilość stron

344

Cena:

35,00 

Availability: Na stanie

Zobacz inne dzieła:

Książka stanowi ważny i zdyferencjonowany krok w kierunku nie tylko opracowania specyficznej metody badawczej w ramach interkulturowych badań porównawczych z uwagi na funkcjonowanie pojęć w różnych dyskursach i typach języka i komunikacji, lecz również wykonania takiego badania i pokazania operacjonalizacjonalności takiej metody z pożytkiem dla stanu wiedzy. Dotychczasowe opracowania stanowiły jedynie fragmentaryczne próby analiz wybranych aspektów zagadnienia, teraz dysponujemy bardzo dobrą metodą i dobrymi wynikami w odniesieniu do dwóch kultur. Praca rysuje całościowy obraz wszystkich relewantnych dla tematu teorii, rozwijając tym samym dotychczasowy stan wiedzy w tym zakresie. Koniecznie natomiast dodać jeszcze muszę, że podziwiam oczytanie autorki w ramach poruszanej przez nią problematyki, jej su­werenne podejście do referowanych stanowisk i jej precyzję w analizowaniu materiału empirycznego.
Prof.dr hab. Michael Fleischer, UWr
Praca wpisuje się w nurt opracowań związanych z grupą tzw. sztandarowych słów, analizowanych z semantycznego lub/i aksjologicznego punktu widzenia. […] oparta jest na szerokim materiale polskim i niemieckim, uwzględniającym różne bazy danych (34 słowniki polskie i 39 słowników niemieckich, polskie i niemieckie teksty prasowe z lat 1989-2009, teksty polityczne, wydane jako osobne publikacje, badania ankietowe, a także inne źródła, dostępne w postaci elektronicznej). Autorka uwzględniła nie tylko elementy semantyki i aksjologii, lecz także elementy postrzegania świata w języku polskim i niemieckim, mające wpływ na konceptualizację i profilowanie wybranego do analizy pojęcia demokracji. To pozwoliło jej wzbogacić rozprawę o szereg informacji z zakresu polskiej i niemieckiej historii i kultury, podbudowujących dane językowe, nadających rozprawie charakter interdyscyplinarny, z mocnym uwypukleniem etno-lingwistyki.
Prof. dr hab. Jan Mazur UMCS

Shopping Cart