Dawne z nowym łącząc… In memoriam Mariani Kucała

Waga 0,83 kg
Redakcja

Joanna Klimek-Grądzka, Małgorzata Nowak

ISBN

978-83-7306-722-6

Seria wydawnicza

Rok wydania

2016

Okładka

miękka

Ilość stron

440

Cena:

39,50 

Availability: Na stanie

Trwałość i zmienność w języku Tom I

„Dawne z nowym łącząc… In memoriam Mariani Kucała”, dzieło czczące pamięć wybitnego językoznawcy, to kompendium interesujące poznawczo i cenne naukowo. Składają się na nie artykuły reprezentujące różne dziedziny językoznawstwa, zarówno współczesnego, jak i historycznego. Zróżnicowane są źródła ekscerpcji materiału, wśród których znalazły się leksykony, przekłady Biblii, hagiografie, poezja, traktaty naukowe, piśmiennictwo użytkowe i in. Analizy są prowadzone z wielu perspektyw – leksykologicznej, etnolingwistycznej, kognitywnej, antropologicznej, tekstologicznej, genologicznej. Wynika to – również – z wielości zagadnień, którymi parał się Profesor, wiele z opracowań nawiązuje do Jego badawczych postulatów i naukowych ustaleń. Ta różnorodność jest wartością książki, ponieważ nie tylko daje wgląd w wiele najnowszych wątków badawczych podejmowanych w ośrodkach naukowych w Polsce, ale przede wszystkim pozwala uzupełnić puste miejsca w mozaice wiedzy lingwistycznej o fakty często zaskakujące, zrewidować pewne utrwalone w naszej dziedzinie sądy, wskazać nowe obszary badawcze i możliwości interpretacyjne.
Z recenzji dr hab. Magdaleny Hawrysz, prof. UZ

Shopping Cart