Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w latach 1945-1989

Waga 1,66 kg
Autor

Jadwiga Kupczewska

ISBN

978-83-7306-846-9

Seria wydawnicza

Rok wydania

2019

Okładka

twarda

Ilość stron

852

Cena:

85,00 

Availability: Na stanie

Zobacz inne dzieła:

Studia i materiały do historii chrześcijaństwa w Polsce  Zakony żeńskie w PRL Tom 5

 

Wraz z przemianami ustrojowymi zapoczątkowanymi obradami Okrągłego Sto­łu i wyborami parlamentarnymi w 1989 r. zaistniała potrzeba dokumentowania i opisywania powojennych dziejów Polski, wydarzeń historycznych, procesów społecznych, gospodarczych i kulturalnych. Wśród badaczy pojawiła się całkiem niemała grupa zajmująca się dziejami Kościoła katolickie­go na ziemiach polskich po 1945 r. […]. W nurt tychże badań wpisuje się opracowanie s. Moniki Kupczewskiej poświęco­ne dziejom Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w latach 1945-1989. Wieloletnie zmagania się z przebadaniem zasobów licznych archiwów pań­stwowych i kościelnych, w tym zakonnych, przebadanie publikacji, które ukazały się drukiem, usystematyzo­wanie i rozwiązanie problemów badawczych zaowo­cowały ostatecznie obszerną rozprawą naukową […]. Dzięki przyjętej metodzie historyczno-porównawczej, tworzeniu uogólnień i ustalaniu związków przyczynowo-skutkowych Autorka przygotowała dysertację o profilu syntetycznym i niezwykle bogatą w treści poznawcze. Niekwestionowanym „bogactwem” dysertacji, oprócz walorów naukowych, historycznych i poznawczych jest znaczna ilość zamiesz­czonych w przypisach biogramów sióstr sercanek […].

Z recenzji ks. prof. dr. hab. Józefa Mareckiego Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Shopping Cart