Ministri ecclesiae. Służba kościelna i witrycy w diecezji włocławskiej w XVIII wieku

Waga 0,89 kg
Autor

Tomasz Nowicki

ISBN

978-83-7306-525-3

Seria wydawnicza

Rok wydania

2011

Okładka

miękka

Ilość stron

478

Cena:

47,00 

Availability: Na stanie

Zobacz inne dzieła:

Monografia Tomasza Nowickiego wypełnia lukę, jaka istniała dotychczas w badaniach nad służbą kościelną w parafiach katolickich diecezji włocławskiej w XVIII wieku. Stanowi pierwszą w historiografii polskiej próbę całościowej charakterystyki grupy osób świeckich, wykonujących zadania pomocnicze w parafiach. Autor na podstawie źródeł archiwalnych ustalił liczbę personelu pomocniczego w parafiach. Omówił pochodzenie społeczne, obowiązki, wymagane kwalifikacje, postawę moralną i religijną służby kościelnej i witryków. Zbadał również, w jakim wieku rozpoczynali oni pracę na rzecz parafii, jak długo ją wykonywali i jak byli za nią wynagradzani.

Z recenzji prof. dra bab. Ryszarda Szczygła Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Tomasz Nowicki swymi badaniami objął teren, który dotychczas nie był całościowo opracowany pod kątem personelu pomocniczego zatrudnionego w kościołach parafialnych. Problematykę tę ujął bardzo szczegółowo, gruntownie i wieloaspektowo. […] Walorem książki jest wyjaśnienie niełatwej i skomplikowanej terminologii dotyczącej ministrów pracujących na różnych stanowiskach i pełniących różne funkcje w parafiach diecezji włocławskiej w XVIII stuleciu.

Z recenzji prof. dra bab. Mariana Surdackiego Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Shopping Cart